Thứ 2, 20/05/2024, 20:19[GMT+7]

Tàu đô thị chạy bằng hydro đầu tiên trên thế giới

Tàu đô thị chạy bằng năng lượng hydro đầu tiên trên thế giới đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất.

05.01.2023 | 08:52 AM