Thứ 5, 23/03/2023, 21:11[GMT+7]

Tàu xây dựng lớn nhất thế giới

Siêu tàu Pioneering Spirit cao bằng tòa nhà 30 tầng và rộng hơn tháp Eiffel, có thể dỡ bỏ toàn bộ giàn khoan và lắp đặt đường ống dưới biển.

24.01.2023 | 08:21 AM