Thứ 5, 18/07/2024, 09:34[GMT+7]

Đưa tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào sinh hoạt của từng chi bộ

Đây là nội dung trong Kế hoạch số 147-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong cán bộ, đảng viên...

03.04.2023 | 09:55 AM