Thứ 7, 18/05/2024, 07:46[GMT+7]

Chú trọng bảo vệ và tái tạo nguồn lợi thủy sản

Với định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, những năm qua, ngành nông nghiệp rất chú trọng công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy...

27.03.2023 | 11:11 AM