Thứ 4, 29/03/2023, 20:58[GMT+7]

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1)

Do ảnh hưởng của rìa phía Tây bão số 1, tại trạm đảo Bạch Long Vỹ đã quan trắc được gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

02.07.2022 | 11:59 AM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 7)

Hồi 07 giờ ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, cách Hải Phòng khoảng 170km, cách Nam Định khoảng 190km, cách Thanh...

10.10.2021 | 09:17 AM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 7)

Tối nay (09/10), bão số 7 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ.

09.10.2021 | 21:50 PM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 7)

Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, trên khu vựa phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng...

09.10.2021 | 22:51 PM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 7)

Hồi 13 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng...

09.10.2021 | 15:08 PM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 7)

Hồi 04 giờ ngày 09/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng...

09.10.2021 | 06:41 AM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 7) Hồi 19h ngày 08/10/2021

Hồi 19 giờ ngày 08/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh...

08.10.2021 | 22:13 PM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 6) hồi 19h ngày 23/9/2021

Do ảnh hưởng của bão số 6, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9.

23.09.2021 | 22:04 PM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 6) hồi 16h ngày 23/9/2021

Do ảnh hưởng của bão số 6, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Ở khu vực từ Quảng Trị đến Bình...

23.09.2021 | 18:13 PM

Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 5) hồi 4h ngày 11/09/2021

Do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9.

11.09.2021 | 06:43 AM

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 5) hồi 19h ngày 09/09/2021

Hồi 19 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh...

09.09.2021 | 20:57 PM

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 5) hồi 16h ngày 09/09/2021

Hồi 16 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc; 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh...

09.09.2021 | 18:07 PM

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 5) hồi 10h ngày 09/09/2021

Hồi 10 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,9 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh...

09.09.2021 | 12:51 PM

Tin bão trên biển Đông (Cơn bão số 5) hồi 7h ngày 09/09/2021

Hồi 07 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh...

09.09.2021 | 08:52 AM