Thứ 5, 23/03/2023, 08:01[GMT+7]

Tình hình phát triển doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2016-2022

Trong nhiều năm qua, doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% vào kết quả tăng trưởng kinh tế của cả nước. Do đó, mức độ phát triển doanh nghiệp có tác động lớn...

28.11.2022 | 09:40 AM