Thứ 5, 28/09/2023, 17:23[GMT+7]

Các biện pháp áp dụng trong tình huống khẩn cấp về thiên tai

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2021/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số...

09.07.2021 | 08:18 AM

Họp trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch Covid-19 trong tình huống khẩn cấp

Chiều ngày 11/5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về chủ động ứng phó và xử lý dịch Covid-19 trong tình huống khẩn cấp với 700 điểm cầu trên cả nước....

11.05.2021 | 18:53 PM