Thứ 4, 29/03/2023, 20:10[GMT+7]

Hưng Hà: Quyết tâm tuyển quân thắng lợi

Với phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, những ngày này, huyện Hưng Hà đang tích cực triển khai các bước công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập...

08.12.2022 | 08:07 AM