Thứ 3, 16/04/2024, 20:39[GMT+7]

Việt Nam thu hơn 1.000 tỷ đồng từ bán tín chỉ carbon

Lần đầu tiên, Việt Nam chính thức bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon rừng, thu về 51,5 triệu USD, khoảng 1.200 tỷ đồng.

29.12.2023 | 10:44 AM