Thứ 4, 24/07/2024, 11:05[GMT+7]

Dân số Việt Nam tăng hơn 10 triệu trong 10 năm

Từ 85,8 triệu người vào năm 2009, dân số Việt Nam đã tăng lên 96,2 triệu trong năm nay, xếp thứ 3 Đông Nam Á và 15 thế giới.

13.07.2019 | 19:27 PM