Chủ nhật, 14/07/2024, 08:44[GMT+7]

Bảo tàng và Thư viện quốc gia Anh giới thiệu tư liệu về Việt Nam

Sự kiện Khám phá Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ chương trình Những ngày Việt Nam tại Anh từ 28/3-27/4, thu hút công chúng Anh quan tâm tới văn hóa...

02.04.2023 | 10:01 AM

Số hóa tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng tỉnh để thích ứng với đại dịch Covid-19

Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống của quê hương là một trong những nhiệm vụ đã được đề ra trong Nghị quyết số 04 của Ban Chấp...

21.10.2021 | 08:36 AM