Thứ 4, 29/05/2024, 16:06[GMT+7]

Giao thông kết nối: Tạo đột phá phát triển

Với mục tiêu đến năm 2030 đưa Thái Bình trở thành địa phương thuộc nhóm phát triển khá và là một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng...

01.03.2024 | 09:50 AM