Thứ 6, 31/05/2024, 04:56[GMT+7]

Apple đang tạo hệ thống AI có thể vượt qua GPT-4

AI của Apple có tên ReALM, được phát triển nhằm cải tiến cách trợ lý giọng nói hiểu và phản hồi câu lệnh của con người một cách tự nhiên.

04.04.2024 | 11:30 AM