Thứ 4, 22/05/2024, 16:20[GMT+7]

Kỳ 2: Sớm hiện thực hóa quy hoạch tỉnh, tạo không gian phát triển mới

Để tạo không gian phát triển mới, ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt,...

27.02.2024 | 10:29 AM