Thứ 7, 25/05/2024, 23:40[GMT+7]

Tết Nguyên tiêu - ngày lễ lớn của người Việt

Rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên tiêu là ngày chính rằm rất quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân Việt Nam. Nguyên tiêu nghĩa là đêm...

25.02.2024 | 15:35 PM