Thứ 7, 18/05/2024, 08:37[GMT+7]

Kiều bào tại Thái Lan dâng lễ cầu an Tết Thượng nguyên

Lễ cầu an Tết Thượng nguyên, một trong những nghi thức cúng lễ đầu năm quan trọng trong văn hóa người Việt, là nét đẹp truyền thống văn hóa tâm linh vẫn...

25.02.2024 | 06:18 AM