Thứ 5, 20/06/2024, 12:51[GMT+7]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập thị xã Việt Yên (Bắc Giang) và thị trấn Hậu Hiền (Thanh Hóa)

Với tỷ lệ tán thành 100%, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; mở rộng thị trấn Thiệu Hóa...

13.12.2023 | 15:32 PM

Thanh Hóa: Kỷ luật tập thể Đảng ủy thị trấn Quý Lộc và các cá nhân sai phạm

Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Yên Định, tỉnh Thanh Hóa vừa công bố các Quyết định về thi hành kỷ luật tập thể Đảng ủy thị trấn Quý...

16.03.2023 | 14:07 PM

Tiêu chí thôn thông minh và xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025 theo lĩnh vực nổi trội nhất

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chí thôn thông minh và tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu...

19.08.2022 | 09:13 AM

3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký các quyết định công nhận 3 huyện, thành phố về đích xây dựng nông thôn mới.

23.05.2022 | 22:13 PM

Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường xây dựng nông thôn mới

Nhờ sự đồng thuận hiến đất làm đường giao thông nông thôn của người dân, sau 3 năm kể từ ngày được công nhận là huyện nông thôn mới, huyện Đông Sơn, tỉnh...

04.01.2022 | 21:33 PM