Thứ 5, 05/10/2023, 09:33[GMT+7]

Công bố xã thứ 60 của tỉnh Sơn La đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 11/1, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức lễ công bố xã Tường Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đây là xã thứ 60 của tỉnh Sơn La được công...

12.01.2023 | 09:12 AM

Phát triển giao thông nông thôn ở Thuận Châu (Sơn La)

Phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn (GTNT) là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được huyện Thuận Châu,...

01.11.2021 | 14:23 PM