Thứ 7, 18/05/2024, 06:47[GMT+7]

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024

Chiều ngày 20/2, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024 tại Di tích quốc gia...

20.02.2024 | 21:25 PM

Báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội đền Trần năm 2024

Chiều ngày 19/2, Ban chỉ đạo lễ hội đền Trần năm 2024 tổ chức cuộc họp nghe UBND huyện Hưng Hà báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch tổ chức lễ hội.

19.02.2024 | 20:04 PM

UBND tỉnh nghe báo cáo về tổ chức lễ hội đền Trần và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sáng ngày 5/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội đền Trần và kế hoạch tổ chức ngày hội Văn...

05.01.2021 | 14:53 PM