Thứ 4, 29/03/2023, 20:17[GMT+7]

Làng xây dựng 'nông thôn mới' từ thế kỷ trước

Từ cuối năm 1983, các thành viên Hợp tác xã (HTX) Sản xuất nông nghiệp Sạt đã quyết định xây dựng 'nông thôn mới' cho làng Sạt và làng Minh Tiến, nay...

04.12.2022 | 05:21 AM