Thứ 5, 22/02/2024, 05:19[GMT+7]

Tổng kết mô hình chăn nuôi gà lông màu cao sản hướng thịt an toàn sinh học

Sáng ngày 21/9, tại xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tổ chức hội nghị tổng kết mô hình chăn nuôi tổ hợp lai gà lông màu cao...

21.09.2023 | 16:45 PM