Thứ 7, 18/05/2024, 08:21[GMT+7]

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 6,17 tỷ USD

Tính đến 20/3/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 6,17 tỷ USD, tăng...

27.03.2024 | 17:28 PM