Thứ 3, 27/02/2024, 04:23[GMT+7]

Nữ cán bộ ngoại giao quảng bá văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế tại Lào

Tham gia Tiệc trà tại Thủ đô Vientiane, nữ cán bộ ngoại giao và các phu nhân của Đoàn Việt Nam giới thiệu với bạn bè quốc tế về lịch sử, văn hóa và hình...

18.11.2023 | 11:34 AM