Thứ 3, 16/04/2024, 21:16[GMT+7]

Họp Thường trực HĐND tỉnh

Chiều ngày 9/4, Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến về kết quả thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp để giải quyết công...

09.04.2024 | 18:18 PM

Thành phố: 16/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch

Chiều ngày 8/12, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Bình khóa XXVIII tổ chức hội nghị lần thứ 17 nghe các báo cáo, tờ trình UBND thành phố trình Kỳ họp...

09.12.2023 | 08:54 AM

HĐND huyện Kiến Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng ngày 14/11, HĐND huyện Kiến Xương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

14.11.2023 | 16:52 PM

Sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm trong thảo luận tổ

Tiếp theo chương trình kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, chiều ngày 11/7, HĐND tỉnh chia 8 tổ thảo luận để các đại biểu, đại diện...

11.07.2023 | 19:42 PM

Thông cáo báo chí số 5, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, ngày 26/5, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 5 của Kỳ họp thứ 5 tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phiên...

26.05.2023 | 21:33 PM

HĐND huyện Tiền Hải: Thông qua các tờ trình

Sáng ngày 19/10, HĐND huyện Tiền Hải khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất.

19.10.2022 | 16:59 PM

Thảo luận tổ đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp

Chiều ngày 12/7, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận để các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào các báo...

12.07.2022 | 16:57 PM

Tiếp tục thảo luận tổ đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều ngày 9/12, HĐND tỉnh tiếp tục chia tổ thảo luận để các đại biểu, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đóng góp ý kiến vào các báo...

09.12.2021 | 18:52 PM

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Chiều ngày 10/10, Thường trực HĐND tỉnh họp nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về một số tờ trình, dự thảo nghị quyết của UBND...

10.10.2021 | 19:34 PM

Thường trực HĐND tỉnh: Nghe và cho ý kiến về các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XVII

Sáng ngày 11/7, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe các ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và cho ý kiến về các tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo...

11.07.2021 | 17:27 PM

Thường trực HĐND tỉnh nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh

Sáng ngày 8/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp nghe và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất...

08.08.2020 | 15:30 PM

Tiếp tục thảo luận, đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, chiều ngày 10/7, HĐND tỉnh khóa XVI chia tổ thảo luận đóng góp ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết...

10.07.2020 | 20:06 PM

Thống nhất nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh

Sáng ngày 7/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh;...

07.07.2020 | 16:28 PM

Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo một số tờ trình, đề án của Ban Tổ chức Trung ương

Chiều ngày 11/6, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban công tác đại biểu Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào...

11.06.2020 | 18:42 PM

Thường trực HĐND tỉnh thống nhất nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp bất thường HĐND tỉnh

Sáng ngày 23/2, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Hiền, Tỉnh ủy...

23.02.2020 | 13:51 PM