Thứ 5, 30/03/2023, 00:24[GMT+7]

Từ 8/1/2023, khôi phục hoạt động tại các cửa khẩu quốc tế ở Lào Cai

Từ ngày 8/1/2023, phía Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu lối mở biên giới - Cửa khẩu đường sắt sông Nậm Thi, cửa...

08.01.2023 | 16:48 PM