Chủ nhật, 26/05/2024, 00:54[GMT+7]

Lợi ích thiết thực từ chương trình “Hóa đơn may mắn”

Được triển khai thực hiện từ quý II/2022, đến nay chương trình “Hóa đơn may mắn” (HĐMM) được ngành thuế tích cực triển khai thực hiện nhằm giúp người tiêu...

20.03.2024 | 09:28 AM