Thứ 4, 29/03/2023, 20:43[GMT+7]

Tự phê bình và phê bình, nêu cao trách nhiệm chính trị của người đứng đầu

Quá trình lãnh đạo cách mạng từ khi ra đời năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đề cao trách nhiệm trước đất nước, dân tộc, nhân dân.

08.03.2023 | 11:58 AM

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội kiểm điểm tự phê bình và phê bình

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nêu rõ, đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm làm rõ ưu điểm, nhất là những hạn chế, khuyết điểm...

29.12.2022 | 21:19 PM

Tự phê bình và phê bình ở Hà Tĩnh ngày càng đi vào chiều sâu

Một trong những giải pháp được Tỉnh ủy Hà Tĩnh chú trọng nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị là “tự soi, tự sửa”. Thực tế cho...

08.10.2022 | 12:40 PM