Thứ 5, 30/03/2023, 09:03[GMT+7]

Hà Nội thành lập 9 đoàn công tác chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4101-QĐ/TU về việc thành lập 9 đoàn công tác dự và chỉ đạo kiểm điểm tại 29 cơ quan, đơn vị được...

05.12.2022 | 11:21 AM