Thứ 7, 30/09/2023, 13:35[GMT+7]

Đẩy mạnh chuyển đổi số để thành phố Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững

“Đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo bước phát triển nhanh, bền vững thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” là chủ đề Hội thảo khoa học cấp...

09.08.2022 | 17:36 PM