Thứ 5, 20/06/2024, 09:51[GMT+7]

Chuyển đổi số: đưa Thái Bình bứt phá vươn lên

Ngày 19/11/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Sau 2...

17.11.2023 | 15:51 PM