Thứ 3, 16/04/2024, 20:33[GMT+7]

Thêm điều kiện bệnh nhân được chuyển khoa, chuyển viện (Khoản 3,4 Điều 77 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, có hiệu lực từ 1/1/2024)

Kể từ 1/1/2024, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 có hiệu lực. Điều 82 quy định các trường hợp bắt buộc phải chữa bệnh: Người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A...

03.01.2024 | 17:05 PM