Thứ 2, 02/10/2023, 01:05[GMT+7]

Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với trạng thái bình thường mới

Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) đã triển khai hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ, máy móc giúp cho nhiều doanh...

14.04.2022 | 08:25 AM