Thứ 4, 29/03/2023, 20:21[GMT+7]

Thông báo khẩn số 18

Ngày 14/11/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Bình ra Thông báo khẩn số 18 thông báo những người đến hoặc tiếp xúc với người lao động...

14.11.2021 | 21:25 PM