Thứ 4, 29/03/2023, 23:11[GMT+7]

Quy định mới về giá nước sạch sinh hoạt từ ngày 5/8/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2021/TT-BTC quy định về khung giá nước sạch sinh hoạt; nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh...

30.06.2021 | 16:36 PM