Thứ 7, 25/03/2023, 17:44[GMT+7]

Thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022

Trong năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,66 triệu lượt người, gấp 23,3 lần so với năm 2021 nhưng vẫn giảm 79,7% so với năm 2019, năm chưa xảy ra...

02.01.2023 | 20:48 PM