Thứ 3, 21/03/2023, 09:25[GMT+7]

Ban hành 5 tiêu chuẩn thư viện trường học

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông, áp dụng từ ngày 7/1/2023.

04.12.2022 | 05:17 AM