Thứ 5, 18/07/2024, 08:54[GMT+7]

Giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND cấp tỉnh

Ngày 23/4, Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 có chủ đề “Kinh...

24.04.2022 | 09:33 AM