Chủ nhật, 16/06/2024, 04:05[GMT+7]

Thành phố: Tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất tỉnh

Xác định mục tiêu giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, những năm qua, thành phố Thái Bình đã tập trung nguồn lực thực hiện công tác giảm nghèo, góp phần...

11.01.2021 | 16:20 PM