Thứ 3, 23/07/2024, 21:14[GMT+7]

5 tháng, sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt hơn 4.200 tấn

Tính đến hết tháng 5/2020, tổng đàn trâu, bò toàn tỉnh ước đạt 56.200 con (tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019), trong đó: đàn trâu ước đạt 6.400 con (tăng...

02.06.2020 | 15:27 PM