Thứ 5, 23/03/2023, 21:41[GMT+7]

Thỏa thuận Côn Minh-Montreal - khởi đầu cho nỗ lực bảo vệ thiên nhiên

Khuôn khổ Đa dạng sinh học Côn Minh-Montreal bao gồm 23 mục tiêu nhằm bảo tồn những gì còn lại của đa dạng sinh học thế giới, đảm bảo sử dụng bền vững,...

21.12.2022 | 15:17 PM