Thứ 7, 23/09/2023, 15:15[GMT+7]

Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương: 6 tháng thụ lý 233 vụ việc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Tòa án nhân dân huyện Kiến Xương đã thụ lý 233 vụ việc, giải quyết 164 vụ, đạt tỷ lệ 70%, tăng 76 vụ việc so với cùng kỳ năm...

19.07.2022 | 15:54 PM