Thứ 2, 15/04/2024, 07:10[GMT+7]

Dâng hương tưởng niệm 15 năm ngày mất Thủ tướng Võ Văn Kiệt tại Vĩnh Long

Sáng 24/6, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt ở huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ...

24.06.2023 | 19:48 PM

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sáng 23/11, tại Vĩnh Long, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Ủy...

23.11.2022 | 15:09 PM