Thứ 2, 20/05/2024, 18:55[GMT+7]

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 63%

Tháng 1/2024, giao dịch qua Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng tăng 6,02% về số lượng và tăng 54,42% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Qua hệ...

13.03.2024 | 10:51 AM