Thứ 7, 25/03/2023, 18:50[GMT+7]

Đơn vị đầu tiên được phê duyệt tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung trở lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Trung cho Trường Đại học Thành Đông (tỉnh Hải Dương). Đây là là đơn vị đầu tiên trong...

22.12.2022 | 08:43 AM

Phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, có hiệu lực từ ngày 5/12/2022.

07.12.2022 | 07:45 AM