Thứ 5, 23/05/2024, 06:28[GMT+7]

Thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024: Tổ chức 5 bài thi

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông hiện hành....

18.03.2024 | 16:09 PM