Thứ 7, 25/03/2023, 18:54[GMT+7]

Thu hút FDI năm 2022 đạt gần 27,72 tỷ USD

Tính đến 20/12/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng...

27.12.2022 | 11:13 AM