Thứ 6, 23/02/2024, 21:11[GMT+7]

Khái niệm 'thuật toán' ra đời như thế nào?

Thuật toán (algorithm), bắt nguồn từ tên nhà toán học người Ba Tư trong thế kỷ 8, là một tập hợp các bước để giải quyết một vấn đề.

14.10.2023 | 13:19 PM