Thứ 4, 29/05/2024, 16:14[GMT+7]

Dự kiến bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế GTGT

Tạo dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng...

03.04.2024 | 09:39 AM

Dự kiến bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế GTGT

Tạo dự thảo Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi, bãi bỏ, bổ sung nhiều quy định mới về hoàn thuế giá trị gia tăng...

08.01.2024 | 15:55 PM

Hướng dẫn mới nhất về các nhóm hàng không được giảm thuế GTGT xuống 8%

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 2688/BTC-TCT (ngày 23/3/2022) về thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

25.03.2022 | 18:04 PM

Xử lý nghiêm trường hợp không hạ thuế GTGT theo quy định

Tổng cục Thuế cho biết, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) áp dụng mức...

10.02.2022 | 08:43 AM