Thứ 6, 21/06/2024, 17:46[GMT+7]

Hướng dẫn tự kiểm tra thuế cá nhân trên ứng dụng

Người dùng có thể tự kiểm tra thông tin như dư nợ cần nộp hay khoản tiền được hoàn thuế bằng cách tải ứng dụng eTax Mobile do Tổng cục thuế phát hành.

26.04.2024 | 10:31 AM

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021

Ngày 19/4/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá...

22.04.2021 | 15:16 PM

Những trường hợp không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Trong các trường hợp này, có cá nhân có số thuế thu nhập cá nhân phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai...

17.03.2021 | 09:22 AM

Những điểm mới tạo thuận lợi cho người nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Người nộp thuế khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2020 cần lưu ý những điểm sau.

11.03.2021 | 09:59 AM

Hơn 1 triệu người được miễn thuế thu nhập cá nhân

Với việc nâng mức giảm trừ gia cảnh và việc giãn hoãn thuế do tác động của đại dịch Covid-19, hơn 1 triệu người đang đóng thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sẽ...

09.11.2020 | 09:53 AM

7 trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo Công văn số 6043/CT-TTHT của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 18/2/2020, một số trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

28.02.2020 | 15:53 PM