Thứ 7, 30/09/2023, 13:53[GMT+7]

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét giảm thuế VAT về 8%

Chính phủ vừa đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 10% về 8% để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

04.05.2023 | 10:37 AM

Chính phủ đồng ý trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT với tất cả hàng hóa

Theo Bộ Tài chính đề xuất, sẽ giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với tất cả các hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%)...

18.04.2023 | 08:42 AM

Mua xe ôtô trong năm 2022 có được hưởng mức thuế VAT 8%?

Kể từ tháng 2/2022, chính sách giảm thuế giá trị gia tăng chính thức được áp dụng. Tuy nhiên, chỉ có một số hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất...

22.02.2022 | 09:22 AM

Chính thức giảm thuế VAT xuống 8% từ ngày 1/2

Theo Nghị định 15/2022, sau khi giảm trừ, mức thuế VAT các mặt hàng thuộc nhóm được giảm sẽ ở mức 8%.

28.01.2022 | 15:37 PM